Idź do głównej treści

Jak uniknąć przeciążenia osi?

Jak uniknąć przeciążenia osi?

 Niewłaściwie rozmieszczony ładunek na naczepie może pociągnąć za sobą wiele konsekwencji. Jedną z nich jest przeciążenie osi napędowych - co najprawdopodobniej będzie skutkowało karą finansową w przypadku kontroli drogowej lub koniecznością przeładunku pojazdu. W poniższym artykule podpowiadamy, co zrobić, aby tego uniknąć. 

Kary nakładane na przewoźników w związku z przeciążeniem pojazdu, nie są oczywiście bezpodstawne. Przeciążona oś może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ m.in. wydłuża drogę hamowania. Taki pojazd zagraża więc zdrowiu i życiu kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego. Zbyt ciężki pojazd może również zniszczyć nawierzchnię jezdni. Wyjątkiem od nałożenia kary w takich przypadkach jest sytuacja, gdy przewoźnik posiada zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym. 

Dlaczego osie są przeciążone? 

Przyczyn nieprawidłowego rozmieszczenia ładunków na naczepie a w konsekwencji przeciążonych osi może być wiele. Jedną z nich może być nieprawidłowe zaplanowanie załadunku, nieuwzględniające nacisku na osie wynikające np. z niewiedzy osoby odpowiedzialnej za załadunek. Innym powodem często jest pośpiech np. podczas trwania doładunku towarów na trasie. Wtedy dodatkowe ładunki mogą zostać nieprawidłowo rozłożone na naczepie. Czasami zdarzają się też sytuacje, gdy rzeczywista waga oraz ilość ładunku różni się, od informacji znajdujących się na liście przewozowym. 

Dopuszczalny nacisk na osie 

Według aktualnie obowiązujących przepisów dopuszcza się ruch pojazdów o maksymalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony (art. 41 ust. 1). Jednak czasami możemy natrafić na ograniczenia na drodze publicznej, gdzie maksymalny nacisk na oś będzie wynosić 10 lub 8 ton. Powodem takiej regulacji może być stan techniczny nawierzchni jezdni, który nie jest dostosowany do maksymalnego obciążenia osi lub droga albo jej odcinek znajduje się w pobliżu niektórych obiektów np. przedszkola czy szpitala (art. 41 ust. 4). 

Kary za przeciążenie osi 

Do kontroli przestrzegania dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej, są uprawnieni:

1. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;

2. funkcjonariusze Policji;

3. funkcjonariusze Straży Granicznej;

4. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;

5. osoby działające w imieniu zarządcy drogi, z wyjątkiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

6. strażnicy gminni (miejscy).

Aktualnie za przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej wymierza się następujące kary pieniężne: 

3000 zł - gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość nie więcej niż o 10%,

6000 zł - gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,

10 000 zł - gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość o więcej niż 20%.

W przypadku gdy kontrolujący nie stwierdzi jednoczesnego wykonywania przejazdu po drodze publicznej pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia kategorii V (art. 64d ust. 1). 

lub

12 000 zł - gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość nie więcej niż o 20%,

20 000 zł - gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość o więcej niż 20%

W przypadku gdy kontrolujący stwierdzi jednoczesne wykonywanie przejazdu po drodze publicznej pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia kategorii V (art. 64d ust. 1). 

Jak uniknąć przeciążenia osi? 

Jeśli osoba odpowiedzialna za załadunek lub kierowca widzi podczas załadunku, że waga oraz ilość towaru różni się od danych widniejących na liście przewozowym, ma prawo do odmowy przewiezienia towaru. W ten sposób może unikać przeciążenia osi. Trudno jest jednak przewidzieć niektóre sytuacje. Planowanie transportu oraz rozmieszczenia towarów na pojeździe jest bardzo złożonym procesem, który wymaga doświadczenia oraz znajomości prawa w danym regionie. Jednak pomóc w planowaniu załadunku mogą stworzone w tym celu aplikacje. W Smartload istnieje możliwość zaplanowania rozmieszczenia towaru na pojeździe z uwzględnieniem nacisku na osie. Plan załadunku można łatwo pobrać, wydrukować lub udostępnić za pomocą linku i przesłać do osoby ładującej. Dzięki temu można zapobiec przeciążeniu osi, unikając w ten sposób kar i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 

 

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/drogi-publiczne-16791834

Art. 41 Ruch pojazdów o określonej wartości dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej. 

 

Sprawdź: Urządzenia umożliwiające załadunek i rozładunek towaru