Idź do głównej treści

Instrukcja użytkownika

➡ LOGOWANIE I REJESTRACJA 

Kliknij “Zaloguj się” lub “Wypróbuj przez miesiąc za darmo”, aby skorzystać z aplikacji Smartload. 


 

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się za pomocą przycisku “Tworzę nowe konto”. Następnie zaloguj się, wpisując wcześniej ustalony adres e-mail i hasło. Możesz także wybrać opcję logowania się za pomocą Facebooka, Google lub Apple. 

 

 

 

Podczas rejestracji, po wpisaniu danych otrzymasz na swoją skrzynkę mailową, wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Dodatkowo na Twój numer telefonu zostanie wysłany kod uwierzytelniający. Po potwierdzeniu konta oraz akceptacji regulaminu możesz przejść do pracy w aplikacji.

 

➡ TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU

1. Podczas pierwszego logowania się, wyświetli się komunikat, aby wybrać swoją flotę. Jeśli chcesz rozmieszczać ładunki na wszystkich dostępnych przestrzeniach, po prostu zaznacz "Zapisz". Natomiast jeśli posiadasz swoją flotę np. tylko busy i solówki, zaznacz je, a aplikacja będzie rozmieszczać ładunki tylko na wybranych przez Ciebie przestrzeniami. Uwaga! Flotę możesz modyfikować w dowolnym momencie wchodząc w PANEL UŻYTKOWNIKA → USTAWIENIA → WYBIERZ SWOJĄ FLOTĘ.

  

 

2. Następnie kliknij “Nowy projekt”, aby rozpocząć. Projektów możesz później szukać za pomocą filtrów u góry strony. Projekty można umieszczać we wcześniej stworzonym katalogu.

 

3. Teraz wyświetli się okno, w którym należy wpisać nazwę nowego projektu, dodaj ją a następnie kliknij “Zapisz”.

 

 

4. Następnie kliknij wybrany projekt, aby do niego wejść. 

 

 

➡ WYBÓR PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ

Uwaga! Możesz pominąć ten krok, jeśli nie jesteś pewny, na jakieś przestrzeni ładunkowej zmieści się Twój ładunek i przejść od razu do dodawania ładunków. Następnie aplikacja sama wybierze odpowiednią przestrzeń. 

1. Aby wybrać przestrzeń załadunkową kliknij “Przestrzeń ładunkowa” a następnie typ pojazdu. Do wyboru masz pojazdy typowe oraz własne.

 

 

2. Po kliknięciu w pojazdy “Typowe” rozwija się lista pojazdów o standardowych wymiarach, które pojawiają się najczęściej na rynku transportowym. Wybierz jeden z nich a następnie kliknij “Zatwierdź przestrzeń”. Masz do wyboru również przestrzeń typu “Kontener” oraz “Paleta”. Po wybraniu przestrzeni, możesz także zmodyfikować jej wymiary klikając w “Dostosuj wymiary przestrzeni”.

 

 

Uwaga! Możesz także przejść do ładunków własnych, klikając w “Wróć do własne”. Ponadto istnieje możliwość szybkiego przejścia dodawania ładunków klikając “Ładunek”.

 

3. W przestrzeniach własnych możesz zdefiniować dowolne przestrzenie ładunkowe. Do wyboru jest pojazd, kontener oraz paleta. Wpisz wskazane parametry a następnie zapisz. Możesz także dodać dodatkową przestrzeń ładunkową np. naczepę klikając przycisk “+”. 

 

 

➡ ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ

1. Po zatwierdzeniu jednej z przestrzeni ładunkowych możesz dodać kolejne, w ten sam sposób. Możesz również przełączać widok pomiędzy przestrzeniami klikając na ich nazwę w dolnym pasku. Tutaj również zobaczysz, ile miejsca jest już zajęte, a ile wolnej przestrzeni ładunkowej pozostało, liczbę palet oraz wagę ładunku.

2. Klikając ikonkę ołówka widoczną po najechaniu na wybraną zakładkę możesz modyfikować wymiary przestrzeni ładunkowej.

3. Klikając symbol zębatki możesz modyfikować ustawienia zajętości przestrzeni ładunkowej.

4. Jeśli chcesz schować pasek zarządzania przestrzenią ładunkową, kliknij dwie strzałki po lewej stronie .

 

➡ USTAWIENIA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ

1. Ustawienia przestrzeni ładunkowej możesz modyfikować po kliknięciu symbolu zębatki w lewym górnym rogu ekranu . UWAGA! Przedstawione poniżej opcje należy zaznaczyć przed dodawaniem ładunków. Po wybraniu danej opcji pamiętaj, aby kliknąć "Zapisz".

 ➡ Zachowaj kolejność ładowania - program podczas ładowania z wyższym priorytetem potraktuje kolejność ładunków, nawet kosztem optymalizacji miejsca. To oznacza, że aplikacja nie zmienia kolejności ładunków, pierwszy dodany ładunek jest na początku, a ostatni na końcu przestrzeni ładunkowej.  

 ➡ Losuj kolor ładunków - dzięki tej funkcji, każdy rodzaj ładunku będzie mieć inny kolor. Możesz w ten sposób pogrupować swoje ładunki. 

 ➡ Układaj całymi piętrami - system piętnując będzie dopełniać najpierw całe piętro w poziome. 

 

➡ DODAWANIE OSI NA NACZEPIE

Kliknij symbol osi, aby zdefiniować ich rozmieszczenie na pojeździe. Dzięki temu możesz kontrolować nacisk na osie. 

1. Kliknij “+”, aby dodać oś.

 

2. Następnie wpisz odległości poszczególnych osi od przodu pojazdu i “Zapisz”. Aby usunąć daną oś kliknij symbol kosza, kliknij symbol “+”, żeby dodać kolejne.  

Po zdefiniowaniu osi na wizualizacji zobaczysz osie pojazdu. Podczas dodawania ładunków nacisk będzie się zmieniać

 

➡ DODAWANIE I USTAWIENIA ŁADUNKÓW

Ładunki, tak jak przestrzenie ładunkowe dzielą się na typowe oraz własne. 

1. Wybierając ładunek “Typowy” rozwinie się lista, standardowych ładunków. Kliknij wybrany, a następnie możesz modyfikować ich parametry. Ilość sztuk oraz wagę można wpisać w poniższych rubrykach.

 

 

 

2. Dzięki zakładce “Dostosuj wymiary” możesz wpisać ręcznie wymiary swojego ładunku. Przycisk “Dostosuj kolor” pozwala na oznaczenie różnego rodzaju towarów.

 

 

3. Klikając “Dostosuj piętrowalność” możesz ustawić pięrtowalność ładunku. “Całkowita” piętrowalność oznacza, że możesz układać inne ładunki pod lub nad wybraną paletą (ładunek nr 3). “Aktywna” to taka, którą można postawić na innej piętrowalnej palecie (ładunek nr 1). “Pasywna” to taka, na której można postawić inną paletę (ładunek nr 2).

 

 

4. Jeśli zaznaczysz piętrowalność ładunku całkowitą lub aktywną wyświetlą się dodatkowe ustawienia: 

“Wysokość piętrowania” wpisz wysokość piętrowania, a za pomocą suwaka włącz lub wyłącz maksymalną wysokość piętrowania.

“Dostosuj wystawanie” za pomocą suwaka zaznacz, ile procent ładunek może wystawać ładunek spiętrowany nad innym ładunkiem, aby nie spadł w dół.

0% - ładunek nie może wystawać

40% - ładunek spadnie, dopiero gdy będzie wystawać więcej niż 40%. Dotyczy któregokolwiek z wymiarów - długość oraz szerokość.

5. Zaznacz “Obrót ładunku” a następnie zaznacz jedną z dostępnych opcji. 

Zablokuj ułożenie - ładunek nie będzie obracany w żadnym kierunku, nawet jeśli pozwalałoby to na lepsze rozmieszczenie. Możesz użyć tej opcji, jeśli ładunek musi zostać załadowany w konkretny sposób, na przykład załadunku bocznym długich ładunków.

Obracaj dowolnie - ładunek będzie obracany w dowolnym kierunku, co pozwoli na optymalne ułożenie.

 

5. Aby dodać własny, niestandardowy ładunek, kliknij “Własne” a następnie wybierz jedną z dwóch opcji. Możesz zdefiniować nowy ładunek wpisując parametry w aplikacji lub zaimportować z wcześniej utworzonego pliku. 

 

 

6. Kliknij “Zdefiniuj nowy” jeśli chcesz dodać ręcznie wszystkie ładunki w aplikacji. Następnie wpisz wskazane parametry*, ustal piętrowalność ładunku oraz jego ewentualny obrót. 


*Aktualnie wpisywanie nazwy ładunku własnego nie jest wymagane, jeśli nie zależy Ci na nadaniu nazwy ładunku, możesz pominąć ten krok a aplikacja sama nazwie ładunek. 

7. Możesz także zaimportować plik z listą ładunków, które chcesz wprowadzić do aplikacji. Gotowy wzór możesz pobrać klikając “Pobierz wzór”, a następnie dodaj klikając “Załącz pliki tutaj”. Aby przejść do układania ładunków kliknij “Zamknij”. 

8. Po zaimportowaniu ładunków możesz modyfikować ich parametry. Aby zaznaczyć wszystkie kliknij puste okno u góry listy, następnie możesz ustawić takie same parametry dla wszystkich ładunków. Zaznaczając wybrane, zmienisz ilość lub parametry tylko konkretnego ładunku. Następnie kliknij “Dodaj” a ładunki pojawią się na wizualizacji. 


 

9. Ustawienia widoczności ścian oraz obramowania ładunków znajdziesz w Panelu użytkownika → Ustawienia → Jednostki i wygląd


10. Jeśli dodane ładunki nie zmieszczą się na wybranej przestrzeni ładunkowej program zasugeruje powielanie przestrzeni ładunkowej lub wybór większej przestrzeni z listy. 

 

               

 

11. Usuwanie ładunków oraz przestrzeni ładunkowych - aby usunąć ładunek z aktualnej przestrzeni ładunkowej kliknij “Usuń ładunek”. Natomiast, aby usunąć ładunek wraz z przestrzenią kliknij “Usuń przestrzeń (np. BUS) i ładunek”. Aby usunąć wszystkie stworzone przestrzenie kliknij “Usuń wszystko”. Możesz również zmniejszać lub zwiększać ilości za pomocą strzałek widocznych przy konkretnym ładunku.

 

                               

 

12. Ręczne układanie ładunków - dzięki funkcji drag & drop możesz dowolnie ustawiać ładunki. Wystarczy, że prawym przyciskiem mysz przytrzymasz wybrany ładunek a następnie puścisz w dogodnym miejscu. 


13. Komunikat o przeciążonej przestrzeni - komunikat, dzięki któremu użytkownik od razu po przeciążeniu wybranej przestrzeni ładunkowej wie, że powinien wybrać np. większy pojazd. Ponadto wiadomo, o ile procent została ona przeciążona. 

Obecnie maksymalnie na wizualizację można dodać 3000 sztuk ładunków. 

14. Wypełnij przestrzeń - nowość! Zaznacz jeśli chcesz wypełnić całą przestrzeń ładunkową wybranym ładunkiem. Po dodaniu ładunków w zależności od wielkości przestrzeni, będzie wymagany dodatkowy czas na rozmieszczenie towaru przez aplikację. 

 

➡ USTAWIENIA WIZUALIZACJI 

1. Aby ustawić oznaczenia ładunków kliknij “Widok ładunku”, po naciśnięciu którego rozwinie się lista dodatkowych funkcji. Umożliwiają one opisanie ładunku w dogodny sposób (przedstawiony na obrazku poniżej).  

 

Aby zwiększyć lub zmniejszyć czcionkę z parametrami ładunków kliknij symbol A - (zmniejszanie) A + (powiększanie). Możesz także zaznaczyć środek ciężkości ładunków. 

2. Możesz także edytować ładunek klikając na wybrany element prawym przyciskiem myszy.

 

 

3. Aby zmienić widok na załadunek możesz skorzystać z panelu sterowania lub za pomocą myszki przesuwać widok na wizualizację.

 

➡ EDYCJA WIDOKU DO EKSPORTU, ZAPISYWANIE, UDOSTĘPNIANIE I POBIERANIE PROJEKTU

Uwaga! Przed pobraniem projektu ustaw dogodny widok załadunku. Taki widok zostanie dodany do raportu. W tym samym pasku zadań możesz znaleźć również inne funkcje takie jak usuwanie, czy zapisywanie szablonu, który umożliwi zapisanie przestrzeni ładunkowej wraz z ładunkami w “Mój garaż” (patrz. Panel Użytkownika).

Aby zapisać projekt, kliknij “Eksportuj projekt”. Następnie zobaczysz widok do eksportu projektu.

1. Tutaj możesz wybrać widoki załadunku poprzez zaznaczenie lub odhaczenie wybranych:

2. Możesz także nie pobierać projektu tylko udostępnić go w formie linku.

3. Dodać lub edytować uwagi do projektu.

4. Dodać lub usunąć znaczniki (dodatkowe oznaczenia np. mocowań ładunków). Aby usunąć kliknij wcześniej wcześniej postawiony znacznik. 

 

 

5. W przypadku wielu przestrzeni ładunkowych w jednym projekcie możesz pobrać wizualizację z widocznymi wszystkimi przestrzeniami w jednym pliku. Po kliknięciu “Eksportuj projekt” zaznacz “Przestrzeń”, jeśli chcesz pobrać wszystkie przestrzenie lub zaznacz wybrane, a następnie kliknij “Dalej”. Teraz plik z gotową wizualizacją i danymi jest gotowy do pobrania lub udostępnienia, tak jak we wcześniejszym punkcie. 

 

                                                                                                                                                                                                    

➡ DODATKOWE FUNKCJE

1. Klikając na gwiazdkę w prawym górnym rogu, możesz ocenić aplikację za pomocą gwiazdek oraz zostawić swoje uwagi poniżej. 

 

2. Jeśli dodajesz wiele przestrzeni w jednym projekcie, możesz poruszać się pomiędzy nimi klikając zaznaczone strzałki. 

 

3. Jeśli całość załadunku nie zmieści się na żadnym z dostępnych pojazdów - program zaproponuje pojazdy, w dzięki którym optymalnie można przetransportować towar. W takiej sytuacji kliknij “Zaproponuj pojazdy”

  

4. Funkcja Anuluj - podczas wprowadzania dużych ilości ładunków, aplikacja czasami potrzebuje czasu, aby optymalnie rozmieścić załadunek. Jeśli czas oczekiwania jest dla Ciebie zbyt długi lub pomyliłeś się podczas dodawania ładunków, możesz teraz anulować to ułożenie.

 

5. Po włączeniu niektórych funkcji filtry będą się wyświetlać w prawym górnym rogu ekranu. Aby je schować kliknij “Ukryj aktywne filtry”.

 

Szybkie przejście do ustawień przestrzeni ładunkowej - klikając w widoczne filtry, możesz w jeszcze szybszy sposób przejść do ustawień przestrzeni ładunkowej.

 

6. Dodaj komentarz do projektu - jeśli potrzebujesz dodać komentarz dla współpracowników, kliknij symbol chmurki a następnie umieść swoją treść. Komentarz będzie widoczny również przy eksporcie i wydruku projektu.

7. Cofnij (w prawym dolnym rogu ekranu po wykonaniu zmiany) - funkcja umożliwiająca cofnięcie się do trzech ustawień wstecz. Wprzód powrócenia do poprzednich ustawień

9. Opcja zmierzenia, ile wolnego miejsca jeszcze pozostało - bardzo przydatna funkcja, dzięki której użytkownik ma możliwość zmierzenia wolnej przestrzeni, która pozostała w wybranym miejscu  

10. Grupowanie elementów, zaznaczenie wielu naraz i zmiana ich parametrów na wizualizacji - za pomocą klawisza CTRL i lewego przycisku myszy wybierz odpowiedni ładunek na wizualizacji lub opcja edytowania parametrów ładunków znajdujących się na liście dodanych elementów za pomocą "+"

 

11. Funkcja siatki umożliwia precyzyjne układanie ładunków niestandardowych np. ścian. Dzięki temu możesz z dużą dokładnością ustalić odległości od pozostałych ładunków. Ponadto projekt będzie bardziej czytelny, jeśli potrzebujesz dokładnie określić położenie ładunków. 

Kliknij “Siatka”, następnie w oknie modalnym ustal jej parametry. Zaznacz “Pokaż siatkę”, aby wyświetlić ją na wizualizacji. Następnie określ jej rozmiar (możesz także zmieniać jednostki). Ustal widoczność ładunków za pomocą suwaka. Możesz także, ustawić jej widoczność. Pamiętaj, aby zmiany zapisać.

 

Przykładowa wizualizacja:

 

 

 12. Szybki powrót do listy projektów za pomocą przycisku "Wróć do listy"

 

13. Wybór języka aplikacji (PL, EN, ES, DE). 

14. Opcja dodawania własnego loga, które będzie widoczne przy eksporcie projektu.

15. Funkcja zmiany kolejności ładunków na liście - kliknij na zaznaczony symbol, aby zmienić ręcznie kolejność ładunków. 

➡ PANEL UŻYTKOWNIKA 

Miejsce, w którym znajdziesz opcje: “Mój garaż”, “Ustawienia”, “Moje konto”, “Wyloguj się”

1. “Mój garaż” to miejsce, w którym możesz przechowywać zapisane rozmieszczenia ładunków na przestrzeniach ładunkowych wcześniej używając przycisku “Zapisz Szablon” (podczas eksportu projektu).

2.“Ustawienia”“Jednostki i wygląd” tutaj ustalisz, jakimi jednostkami chcesz się posługiwać. Ponadto za pomocą suwaków ustalisz widoczność obramowań ładunków oraz widoczność ścian ładunków (czyli intensywność kolorów).  

 

3. Możesz również pobrać raporty XLS w przypadku wielu przestrzeni ładunkowych. Kliknij panel użytkownika, następnie ustawienia i “Raporty XLS” oraz pobierz. 

 

     

 

4. “Ustawienia”“Cechy projektu” tutaj ustalisz, czy:

  • Lista ładunków własnych ma być współdzielona między projektami - włącz, aby wcześniej dodane ładunki własne pojawiały się w każdym projekcie. 
  • Lista przestrzeni własnych ma być współdzielona między projektami - włącz, aby wcześniej zdefiniowane przestrzenie były widoczne także w innych projektach. 
  • Zdefiniowanie nowego ładunku od razu ma umieszczać go na pojeździe - włącz jeśli chcesz, aby po zdefiniowaniu ładunku, ten od razu pojawiał się na wizualizacji. 
  • Automatyczne dopełnienie pustego miejsca po usunięciu ładunku.     

 

 

5. “Moje konto” - przenosi użytkownika do jego konta.

6. “Wyloguj się” - aby wyjść z programu.

  

➡ PŁATNOŚCI I DODATKOWYCH KOLEJNYCH UŻYTKOWNIKÓW DO KONTA

Nowi użytkownicy mogą korzystać przez pierwszy miesiąc od dokonania rejestracji ze wszystkich funkcji aplikacji za darmo. Po tym czasie, aby móc korzystać z aplikacji, należy dokonać płatności.

1. Aby dokonać płatności zaloguj się do aplikacji.

 

 

2. Następnie kliknij “Wybierz” lub wejdź w “Aktywne pakiety”. Wybierając drugą opcję, strona przekieruje Cię do poniższego widoku, aby kupić pakiet premium kliknij “Ulepsz konto”.

 

3. Następnie wybierz interesujący Cię pakiet abonamentu. Do wyboru jest subskrypcja roczna, półroczna, kwartalna, miesięczna lub tygodniowa. Możesz także wybrać pakiet dla kilku użytkowników. Wpisując liczbę osób w poniższą ramkę, automatycznie obliczana jest kwota do zapłaty przy większej ilości użytkowników (uwzględniany jest rabat - im więcej osób, tym korzystniejsza cena).

 

 

4. Możesz wybrać fakturę na firmę, otrzymać fakturę osobową lub paragon. Poniżej możesz przejść do płatności lub pobrać proformę.

 

 

5. Wybierając “Dodając kartę płatniczą” nastąpi subskrypcja autoodnawialna.

 

 

6. Do wyboru jest także jednorazowa płatność przez PayU, której możesz dokonać za pomocą tradycyjnego przelewu, używając kodu BLIK lub wpisując dane karty debetowej lub kredytowej. Dzięki tej opcji zapłacisz jedyne za wybrany okres (subskrypcja nie będzie autoodnawialna). Możesz również wybrać płatność odroczoną.

 


7. W przypadku płatności za więcej niż jedno konto, należy dodać konta dodatkowych użykowników wpisując poniższe dane i klikając zapisz. Dodatkowi użytkownicy otrzymają prośbę o weryfikację konta na podany wcześniej adres. Po weryfikacji dodatkowy użytkownik może ustawić własne hasło.