Idź do głównej treści

Regulamin

§1 Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca konto założone w smartload.pl z użyciem formularza rejestracji.

Właściciel serwisu smartload.pl – Smartload.pl

Zalecana przeglądarka: Chrome w najnowszej wersji

§2 Zadanie oprogramowania smartload.pl
Oprogramowanie smartload.pl ma za zadanie wsparcie w rozmieszczeniu ładunków na pojazdach transportowych. Każdorazowa poprawność wygenerowanego rozmieszczenia musi zostać sprawdzona przez Użytkownika, przed zastosowaniem w rzeczywistości. Program umożliwia ręczną korektę rozmieszczenia przez użytkownika i to użytkownik każdorazowo ponosi ostateczną odpowiedzialność za rozmieszczenie towaru i wszystkie aspekty i konsekwencje z tym związane.

§3 Ograniczenie odpowiedzialności i zasady rejestracji
1. Właściciel serwisu smartload.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania oprogramowania, w szczególności za:
- obciążenia wynikające z zastosowania wydruków, eksportów i plików pochodzących z serwisu lub/i ich błędnej interpretacji lub niedokładności algorytmu smartload.pl
- brak zrealizowania transportu towaru zdefiniowanego w materiałach pochodzących ze strony smartload.pl
- w szczególności właściciel serwisu smartload.pl nie odpowiada za żadne obciążenia finansowe spowodowane działaniem programu bezpośrednio lub pośrednio.
2. Rozmieszczenie i generowane dane liczbowe mają charakter uogólniony i należy zawsze zweryfikować ich poprawność i dokładność, co leży po stronie użytkownika.
3. Użytkownik przed zakupem pakietu płatnego ma możliwość bezpłatnego przetestowania dostępnych funkcji programu (TRIAL 1 miesięczny), co pozwala podjąć decyzję o tym, czy zakupić pakiet płatny (PREMIUM) na wybrany okres.
4. Opłata abonamentowa dotyczy funkcji zawartych w programie smartload.pl w chwili dokonywania opłaty. Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu opłaty, jeśli zakres funkcji okaże się niewystarczający już po dokonaniu opłaty.
5. Użytkownik ma prawo wnioskować o nowe funkcje programu, akceptując fakt, iż niektóre nowe funkcje lub zmiany algorytmów mogą zawierać się w ramach opłaconego abonamentu lub być dodatkowo płatne. W przypadku funkcji płatnych użytkownik może dokonać zamówienia takich funkcji w programie, po uprzedniej akceptacji wyceny przekazaną drogą elektroniczną.
6. W ramach jednej organizacji (firmy, stowarzyszenia, spółki itd.) może zostać założone tylko 1 konto testowe na okres 1 miesiąca. Kolejne konta wewnątrz danej organizacji mogą być tylko kontami płatnymi.
7. Opłata za korzystanie z programu jest zakupem licencji do korzystania z programu na zdefiniowany okres od - do, przez zdefiniowaną liczbę użytkowników.

§4 Akceptacja regulaminu
Użytkownik rejestrując się w serwisie, akceptuje niniejszy regulamin. 

§5 Zgoda na komunikację
Właściciel serwisu smartload.pl nie lubi spamu i sam go nie rozsyła. Co około 2 tygodnie informujemy użytkowników o nowych funkcjach systemu smartload.pl. Każdy użytkownik może wypisać się z bazy newslettera w dowolnym czasie klikając przycisk Wypisz się w wiadomości newslettera.