Idź do głównej treści

Regulamin


§1 Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca konto założone w smartload.pl z użyciem formularza rejestracji.

Usługodawca – EVO Maciej Pardo, Jabłoniowa 117, 83-331 Łapino Kartuskie, NIP: 7451726961, REGON: 389107707

Zalecana przeglądarka: Chrome w najnowszej wersji

§2 Zadanie oprogramowania smartload.pl
1. Oprogramowanie smartload.pl ma za zadanie wsparcie w rozmieszczeniu ładunków na pojazdach transportowych. Każdorazowa poprawność wygenerowanego rozmieszczenia musi zostać sprawdzona przez Użytkownika, przed zastosowaniem w rzeczywistości. Program umożliwia ręczną korektę rozmieszczenia przez użytkownika i to użytkownik każdorazowo ponosi ostateczną odpowiedzialność za rozmieszczenie towaru i wszystkie aspekty i konsekwencje z tym związane.
2. Obowiązkiem Usługodawcy jest zapewnienie użytkownkowi ciągłości usług oraz wsparcia technicznego. Aby uzyskać wsparcie techniczne należy skontaktować się pod adresem smartload@evomedia.pl

§3 Ograniczenie odpowiedzialności i zasady rejestracji
1. Właściciel serwisu smartload.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania oprogramowania, w szczególności za:
- obciążenia wynikające z zastosowania wydruków, eksportów i plików pochodzących z serwisu lub/i ich błędnej interpretacji lub niedokładności algorytmu smartload.pl
- brak zrealizowania transportu towaru zdefiniowanego w materiałach pochodzących ze strony smartload.pl
- w szczególności właściciel serwisu smartload.pl nie odpowiada za żadne obciążenia finansowe spowodowane działaniem programu bezpośrednio lub pośrednio.
2. Rozmieszczenie i generowane dane liczbowe mają charakter uogólniony i należy zawsze zweryfikować ich poprawność i dokładność, co leży po stronie użytkownika.
3. Użytkownik przed zakupem pakietu płatnego ma możliwość bezpłatnego przetestowania dostępnych funkcji programu (TRIAL 14-dniowy), co pozwala podjąć decyzję o tym, czy zakupić pakiet płatny (PREMIUM) na wybrany okres.
4. Opłata abonamentowa dotyczy funkcji zawartych w programie smartload.pl w chwili dokonywania opłaty. Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu opłaty, jeśli zakres funkcji okaże się niewystarczający już po dokonaniu opłaty.
5. Użytkownik ma prawo wnioskować o nowe funkcje programu, akceptując fakt, iż niektóre nowe funkcje lub zmiany algorytmów mogą zawierać się w ramach opłaconego abonamentu lub być dodatkowo płatne. W przypadku funkcji płatnych użytkownik może dokonać zamówienia takich funkcji w programie, po uprzedniej akceptacji wyceny przekazaną drogą elektroniczną.
6. W ramach jednej organizacji (firmy, stowarzyszenia, spółki itd.) może zostać założone tylko 1 konto testowe. Kolejne konta wewnątrz danej organizacji mogą być tylko kontami płatnymi.
7. Opłata za korzystanie z programu jest zakupem licencji do korzystania z programu na zdefiniowany okres od - do, przez zdefiniowaną liczbę użytkowników.

§4 Płatności 
1. Pakiet TRIAL oraz PREMIUM obejmują pełnię możliwości aplikacji. Pakiet TRIAL (okres próbny) jest w pełni bezpłatny przez 14 dni od momentu rejestracji. Płatność za Pakiet PREMIUM odbywa się w wariantach: 1 tydzień, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub LIFETIME (dożywotnia licencja) z rabatem rosnącym wraz z okresem oraz ilością użytkowników. 
2. Płatność odbywająca się za pośrednictwem usługi Autopay, która pozwala uruchomić Pakiet PREMIUM do 30 minut od dokonania płatności za wybrany okres, jednak najczęściej udostępnienie usługi odbywa się ciągu mniej, niż 5 minut od momentu dokonania płatności.
3. Drugim wariantem płatności jest miesięczna subskrypcja, po dodaniu karty kredytowej naliczana jest opłata za aplikację. Faktura VAT jest wysyłana automatycznie na adres mailowy klienta.
4. Istnieje możliwość pobrania faktury proformy oraz płatności przelewem tradycyjnym. Po zaksięgowaniu wpłaty lub przesłaniu na adres: smartload@evomedia.pl potwierdzenia przelewu nastąpi udostępnienie usługi. 
5. Szczegółowe informacje dotyczące płatności pod adresem: https://smartload.pl/pl/cennik  oraz informacje dotyczące statusu zamówienia: https://smartload.pl/pl/pomoc/status-zamowienia

§5 Zwroty i reklamacje
1. Użytkownicy mogą zgłaszać reklamacje mailowo na adres smartload@evomedia.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie smartload.pl w zakładce „kontakt”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko albo firmę Użytkownika; numer telefonu Użytkownika, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Każda złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od przyjęcia reklamacji. 
4. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji lub materiałów w celu dokładnego zrozumienia i rozwiązania problemu.
5. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca może udzielić: pisemnie, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres Użytkownika; drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail; telefonicznie.
6. Opłata abonamentowa dotyczy funkcji zawartych w programie smartload.pl w chwili dokonywania opłaty. Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu opłaty, jeśli zakres funkcji okaże się niewystarczający już po dokonaniu opłaty.
7. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji oraz zwrotów dostępne pod adresem: https://smartload.pl/pl/pomoc/reklamacje-i-zwroty

§6 Ochrona danych osobowych 
1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane podczas rejestracji konta. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikami, przesyłania informacji o zmianach w aplikacji oraz do celów marketingowych, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę akceptując regulamin. 
2. Dane osobowe przechowywane są z należytą starannością i zabezpieczane przed dostępem osób nieuprawnionych. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że jest to konieczne do realizacji celów świadczenia usług lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Użytkownicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych określa Polityka prywatności, dostępna pod adresem https://smartload.pl/pl/informacje/rodo oraz https://smartload.pl/pl/informacje/polityka-prywatnosci

§7 Akceptacja regulaminu
Użytkownik rejestrując się w serwisie, akceptuje niniejszy regulamin. 

§8 Zgoda na komunikację
Właściciel serwisu smartload.pl nie lubi spamu i sam go nie rozsyła. Co około 2 tygodnie informujemy użytkowników o nowych funkcjach systemu smartload.pl. Każdy użytkownik może wypisać się z bazy newslettera w dowolnym czasie klikając przycisk Wypisz się w wiadomości newslettera.

§9
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

§10
1. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. 
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności i wynosi do 1h.

4. 
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.