Idź do głównej treści

Reklamacje i zwroty

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z zakupem i rozważenie racjonalności zakupu.

2. Umowa sprzedaży wartości niematerialnej – termin należy liczyć od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną lub od otrzymania dostępu do zamówionej usługi.

3. Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże mu taką informację, to termin upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie ma znaczenia to, że sprzedawca otrzyma je po upływie terminu.

Podstawa prawna: art. 27–29 ustawy o prawach konsumenta