Idź do głównej treści

Obowiązek informacyjny RODO

RODO
Administratorem danych osobowych jest Smartload.pl

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Email: formularz kontaktowy na stronie

POCHODZENIE DANYCH

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym Smartload.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie ogłoszenia, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Do realizacji umowy niezbędne jest jedynie podanie adresu email. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

Świadczenia usług droga elektroniczną.

Rejestracji konta użytkownika.

Zamieszczenia ogłoszenia.

Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.

Dokonywania płatności związanych z promocją ogłoszeń.

Wystawiania dokumentów księgowych.

Kontaktu ze Smartload.pl

Obsługi zgłoszeń.

Przyjmowania sugestii.

Rozpatrywania reklamacji.

Rozwiązywania problemów technicznych.

Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością.

Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.

Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.

Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.

Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Smartload.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:

Zapewnienia bezpieczeństwa usług.

Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.

Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.

Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.

Archiwizacji danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Smartload.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Smartload.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.