Idź do głównej treści

Magazynowanie towarów

Magazynowanie towarów

 Proces magazynowania może wydawać się prosty, jednak składa się z kilku etapów. Ponadto istnieje wiele sposób zarządzania magazynem, w zależności od jego rodzaju. Składowanie towarów wymaga więc odpowiedniej organizacji oraz wyposażenia magazynu.

Fazy magazynowania

Przyjęcie - moment, w którym magazynierzy przyjmują właśnie dostarczony towar. Pracownicy na tym etapie muszą zadbać o weryfikację dokumentów, sprawdzić i przeliczyć towar. Ewentualne uszkodzenia ładunków powstałe w transporcie należy odnotować. Jeśli wszystko przebiegło bez problemu, następnie towar jest przewożony na terenie magazynu w odpowiednie miejsca, najczęściej za pomocą wózka widłowego. Ustalenie dokładnego miejsca składowania konkretnych grup towarów jest bardzo ważne, ponieważ usprawnia znacząco cały proces.

Składowanie - w tej fazie należy odpowiednio uporządkować uprzednio dostarczony towar na wybranej przestrzeni. W zależności od rodzaju asortymentu w strefie składowania musi panować odpowiednia temperatura a towar należy odpowiednio zabezpieczyć. Bardzo ważną kwestią jest również optymalne wykorzystanie przestrzeni. Podczas tego etapu może pomóc aplikacja Smartload, dzięki której w prosty sposób można sprawdzić, jak ułożyć dany towar, aby zajmować jak najmniej przestrzeni. Odpowiednia organizacja pozwala na zoptymalizowanie procesu magazynowego. Dzięki temu zyskujemy więcej miejsca, możemy składować więcej towaru oraz jest on bezpieczniejszy. Ponadto szybciej można do niego dotrzeć, gdy nastąpi potrzeba kompletacji. Ponadto pracownicy w ramach składowania powinni okresowo kontrolować stan zapasów.

Kompletacja - gdy wpływanie zamówienie na dany towar, następuje proces kompletacji. W tej fazie towar jest zabierany z wyznaczonego miejsca. Dla sprawnego procesu kompletacji bardzo ważna jest prawidłowa organizacja magazynu, aby każdy pracownik mógł znaleźć konkretną strefę. Następnie zamówienie trafia do działu pakowania, gdzie towar jest zabezpieczony przed transportem. Na koniec zamówienie trafia do wydania.

Wydanie - jest to ostatnia faza procesu magazynowania. Przed transportem zamówienia do klienta, pracownicy sprawdzają dokumentację towaru oraz zgodność oznaczeń przesyłki. Następnie magazynierzy przystępują do załadunku towaru na pojeździe. Podczas tego procesu niezwykle istotnym jest prawidłowe zaplanowanie rozmieszczenia ładunków, co warto wcześniej zaplanować w programie Smartload. Dzięki temu można optymalnie rozmieści towar na naczepie oraz odpowiednio go zabezpieczyć przed transportem.

Rodzaje magazynów

Magazyny różnią się, również w zależności od składowanego towaru. Podział ten jest zależny od kryteriów np. typu konstrukcji, czy pełnionej funkcji. Pod względem konstrukcji wyróżniamy magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte lub naziemny i podziemny. Otwarte magazyny składują towary, które są odporne na czynniki atmosferyczne. Materiały tj. drewno, niektóre materiały budowlane, czy stalowe składuje się na placu z utwardzoną nawierzchnią. Jest to najtańsza forma magazynowania. Półotwarte magazyny to takie, które są zadaszone i są osłonięte po bokach, otwarte z jednej strony. W takich wiatach lub zbiornikach składuje się materiały, które potrzebują dostępu do świeżego powietrza, jednak należy je chronić przed deszczem takim towarem jest np. cement. Zamknięte magazyny to pozostałe budynki lub konstrukcje, które są wykonane z trwałych materiałów budowlanych. Będą to wszelkiego rodzaju silosy, zbiorniki, a także budynki magazynowe, które mogą być parterowe lub wielopiętrowe, czy nawet podziemne. Pod względem funkcji można wyróżnić magazyny dostawcze, gdzie odbywają się wszystkie fazy wcześniej wymienionego procesu magazynowania (przyjęcie, składowanie, kompletacja, wydanie). Magazyn produkcyjny to taki, który zaopatruje firmy w półprodukty potrzebne do wyprodukowania towaru. Dystrybucyjny magazyn składuje produkty od kilku różnych producentów. Z kolei na magazynie celnym przechowuje się towary do momentu przejścia kontroli. Niektóre z magazynów zlokalizowane są w portach, gdzie następnie składowane są ładunki, które czekają na dalszy załadunek i transport - są to magazyny przeładunkowe. W przypadku transportu morskiego można wyróżnić także magazyn kontenerowy - gdzie przechowuje się i odbiera kontenery morskie i dostarcza się je do nadawców. Natomiast, o tym, jak zaplanować rozmieszczenie towaru na magazynie, dowiesz się z tego artykułu.

Przed procesem magazynowania stoi więc wiele wyzwań tak jak w przypadku innych procesów logistycznych. Optymalne zaplanowanie przestrzeni ładunkowej jest więc bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw. Pomóc w tym może aplikacja Smartload, zarejestruj się i testuj przez 14 dni za darmo, bez zobowiązań!