Idź do głównej treści

Transport drogowy towarów niebezpiecznych

Transport drogowy towarów niebezpiecznych

 Ładunki niebezpieczne wymagają specjalnego przygotowania ze względu na potencjalne zagrożenie, jakie stwarzają. Przed transportem należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować towar zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR.

Czym są ładunki niebezpieczne? 

Ładunki niebezpieczne to wszelkiego rodzaju towary, które stwarzają potencjalne ryzyko dla zdrowia, życia człowieka lub stanowią zagrożenie dla środowiska. Towary niebezpieczne to m.in. materiały wybuchowe, łatwopalne, żrące czy promieniotwórcze np. benzyna, czy farby. Mniej oczywistymi ładunkami niebezpiecznymi są produkty codziennego użytku takie jak akumulatory czy aerozole. Przedmioty te muszą być w odpowiedni sposób oznaczone i opisane. Dzięki temu kierowca, jak i inne osoby zaangażowane w transport ładunku wiedzą, jak obchodzić się z danym towarem, aby np. uniknąć wycieku danej substancji. Zasady wyznacza ADR (dangerous goods regulations) międzynarodowe regulacje dotyczące transportu drogowego towarów niebezpiecznych, w których znajdziemy normy bezpieczeństwa przewozu tego typu ładunków oraz ich klasyfikację i oznaczenia. Przepisy są aktualizowane co 2 lata, trzeba być więc stale na bieżąco. Ponadto, aby transportować towary niebezpieczne, należy posiadać certyfikat ADR, który uzyskuje się po przejściu szkolenia i zdaniu egzaminu. Certyfikat ze względu na nieustanne zmiany musi być odnawiany co kilka lat.

Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych, w zależności od stwarzanego zagrożenia posiadają odpowiednią klasę: 

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe.

Klasa 2 Gazy.

Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne.

Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone.

Klasa 4.2 Materiały samozapalne.

Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne.

Klasa 5.1 Materiały utleniające.

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne.

Klasa 6.1 Materiały trujące.

Klasa 6.2 Materiały zakaźne.

Klasa 7 Materiały promieniotwórcze.

Klasa 8 Materiały żrące.

Klasa 9 Różne materiały i przedmioty

Oznaczenia ADR każda substancja posiada indywidualne oznaczenie w postaci pomarańczowej tablicy z numerami zapisanymi w ułamku. Tablica składa się z numeru HIN (numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa) i UN (numer rozpoznawczy materiału). Ponadto pojazd musi mieć nalepkę ostrzegawczą w kształcie rombu (przykłady poniżej). 

Planowanie przewozu towarów niebezpiecznych

Podczas organizacji transportu drogowego towarów niebezpiecznych należy pamiętać o tym, że pojazd powinien poruszać się po drogach o małym natężeniu ruchu (często ładunki ADR transportowane są z tego względu w nocy). Ponadto kierowca musi ominąć drogi o złym stanie technicznych, jak i tereny zabudowane, aby zminimalizować ryzyko wypadku w pobliżu np. osiedli mieszkalnych. Podczas trasy nie należy także zatrzymywać się na miejskich parkingach. Jeśli transport zlecany jest firmie zewnętrznej, wskazane jest sprawdzenie, czy firma transportowa posiada wszelkie zezwolenia umożliwiające transport towarów niebezpiecznych. Dzięki tym działaniom zmniejszamy ryzyko wypadku do minimum. Warto pamiętać, że załadunek niektórych mniejszych ładunków np. akumulatorów czy baterii można również zaplanować w aplikacji Smartload, sprawdzając przy tym, jak ułożyć je, aby zajmowały jak najmniej miejsca i były odpowiednio zabezpieczone