Idź do głównej treści

PODSUMOWANIE NOWOŚCI - PAŹDZIERNIK 2022

PODSUMOWANIE NOWOŚCI - PAŹDZIERNIK 2022

 

Nieustannie się rozwijamy. W październiku wprowadziliśmy kilka nowych funkcji oraz udoskonaleń aplikacji: 

 

1. Zaznaczanie ładunków własnych - aby zaznaczyć wszystkie ładunki zaznacz pusty kwadrat u góry listy ładunków własnych. Możesz również zaznaczyć wybrane i dodać ilości ładunków. Dzięki temu możesz szybciej dodawać ładunki na wizualizację, modyfikować piętrowalność oraz określać ich kolor. 

 

 

2. Wybór swojej floty - podczas pierwszego logowania, wyświetli się komunikat, aby wybrać swoją flotę. Jeśli posiadasz np. tylko busy, zaznacz je, a aplikacja będzie rozmieszczać ładunki tylko pomiędzy wybranymi przestrzeniami ładunkowymi, na koniec kliknij ZAPISZ. Pamiętaj! Ustawienia floty możesz w każdej chwili modyfikować wchodząc w Panel Użytkownika -> Ustawienia -> Wybierz swoją flotę.  

 

3. Nazwa projektu w pliku do eksportu - po zakończeniu wizualizacji można pobrać plik wraz z nazwą projektu. Dzięki temu, po przesłaniu kilku projektów na magazyn lub do osoby ładującej można w szybki sposób je rozróżnić, unikając ewentualnych błędów i nieporozumień. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Powiększenie/zmniejszenie czcionki - teraz możesz dopasować wymiary czcionki w zależności od wielkości ładunku. Dzięki temu projekt jest bardziej czytelny. Aby zwiększyć lub zmniejszyć czcionkę oznaczeń ładunków kliknij symbol A - (zmniejszanie) A + (powiększanie). 

 

5. Wpisanie wagi ładunków z przecinkiem - od teraz można wpisywać wagę ładunków z przecinkiem - dzięki temu dokładniej określać ciężar towaru. 

 

 

6. Usuwanie ładunków - wprowadziliśmy udoskonalenie, dzięki któremu ładunki poza pojazdem również są usuwane po kliknięciu USUŃ ŁADUNEK. 

 

 


 

7. Dodawanie dużej ilości drobnych towarów - udoskonaliliśmy algorytm, dzięki któremu możliwe jest rozmieszczanie bardzo dużej ilości drobnych ładunków. Opcja przydatna podczas rozmieszania towaru np. na kontenerach morski podczas eksportów i importów międzynarodowych. Od teraz 1500 sztuk lub więcej to żaden problem!

 


 

8. Dodanie języków aplikacji - możliwość przełączenia na języki: angielski, niemiecki oraz hiszpański. 

 

 

9. Uziemienie ładunków - ostatnim udoskonaleniem ale równie ważnym było uziemienie ładunków. Teraz ładunki łatwiej się przesuwają, precyzyjniej można je umieścić w konkretnym miejscu. To zasługa udoskonalenia kilku funkcji tj. drag & drop, uziemienia, przyciągania i wystawania ładunku. Funkcje te podlegają ciągłym ulepszeniom.