Idź do głównej treści

Jak zaplanować rozmieszczenie towaru na magazynie?

Jak zaplanować rozmieszczenie towaru na magazynie?

Odpowiednie rozmieszczenie produktów na magazynie przyspiesza cały proces przepływu towarów. Istnieje kilka kryteriów oraz strategii planowania, na podstawie których ustala się odpowiednie miejsce do składowania danego asortymentu. 

Lokalizację towaru możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to stałe i określone miejsce towaru, które jest wcześniej przypisane do danego produktu, dzięki temu łatwiej utrzymać porządek na magazynie. Drugim sposobem jest losowe rozmieszczanie ładunków w miejscu, w którym aktualnie znajduje się wolne miejsce paletowe. Bardzo często na magazynach obowiązują dwie strategie jednocześnie np. podczas przyjmowania dostawy. Nowe produkty najpierw umieszcza się w losowym wolnym miejscu, a dopiero później planuje się ich konkretne miejsca. Magazynowanie towarów jest więc wieloetapowym procesem, warto zapoznać się z poszczególnymi fazami.

Jak zaplanować rozmieszczenie towarów na magazynie?

Planując rozmieszczenie asortymentu, warto zastanowić się nad poniższymi parametrami towaru i według nich pogrupować produkty. Jednym z najważniejszych parametrów są właściwości towaru. Podczas ustalania lokalizacji danego produktu bierze się pod uwagę m.in. jego wymiary oraz wagę. Najcięższe i największe towary umieszczane są na najniższych poziomach, natomiast mniejsze i lżejsze u góry regału. Dzięki temu gabarytowe produkty łatwiej jest wyciągnąć podczas kompletacji (np. z pomocą wózka widłowego). Zachowanie tej zasady pozwala zadbać o bezpieczeństwo na magazynie, zmniejszając ryzyko uszkodzenia regału magazynowego lub jego zawalenia. W przypadku niewielkich produktów często określa się kilka standardowych wymiarów kartonów, w których mniejsze produkty będą przechowywane. W ten sposób łatwiej jest dbać o porządek na magazynie oraz planować rozmieszczenie danego asortymentu. Innym kryterium jest również sposób przechowywania np. środki chemiczne lub żywność powinny być magazynowane w ściśle określony sposób. Niektóre produkty należy przechowywać np. w odpowiedniej temperaturze lub można jest składować na otwartej przestrzeni ze względu na ich odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki temu można zaoszczędzić miejsce na magazynie lub w ogóle z niego zrezygnować. Łączy się to również z pogrupowaniem towaru i umieszczenie go w odpowiednim dziale, tak aby produkty tego samego rodzaju były blisko siebie (jednak odpowiednio oznaczone, aby nie mylić się podczas kompletacji). W zależności od danego asortymentu warto ustalić przestrzeni pomiędzy regałami. Jeśli na magazynie znajdują się wielkogabarytowe produkty, należy stworzyć szerokie alejki, aby swobodnie móc manewrować wózkami widłowymi. Natomiast, jeśli towar jest drobny, a magazyn niewielkich rozmiarów, w niektórych miejscach można stworzyć węższe alejki jednak z zachowaniem odpowiedniego dystansu tak, aby móc swobodnie pobrać produkt. Podczas organizacji magazynu niezbędnym elementem jest nadanie odpowiednich oznaczeń produktów i lokalizacji. Gdy magazyn jest już podzielony na strefy, korytarze, regały, należy je odpowiednio opisać. W zależności od preferencji i posiadanych systemów można oznaczać dane strefy za pomocą cyfr, literów lub kodów.

Strategie rozmieszczania towarów na magazynie

Podczas planowania rozmieszczenia towaru pomocnymi strategiami mogą okazać się FIFO lub LIFO, FEFO. 

 

FIFO (First in First Out) metoda organizacji rozmieszczenia i przepływu towaru oznaczająca “pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Polega na tym, aby podczas przyjęcia towaru, posegregować asortyment w kolejności, w której dotarły na magazyn. Dzięki temu podczas kompletacji zamówienia zbierane są najpierw towary, które trafiły na magazyn jako pierwsze. Medota ta jest jedną z najpopularniejszych i wykorzystywanych w przypadku produktów spożywczych.

Odwrotną metodą jest LIFO (Last In First Out) czyli towar, który zostanie przyjęty jako ostatni, zostanie wydany jako pierwszy do klienta. Metoda szczególnie polecana w przypadku ciężkich towarów, które mogą długo stać na magazynie.

Podobną do FIFO techniką jest FEFO (First Expired First Out) dzięki której z magazynu jako pierwsze wychodzą towary, których data ważności niedługo się kończy. Dzięki temu minimalizuje się marnowanie produktów z konkretną datą ważności.

Niektóre magazyny stosują również metodę polegającą na układaniu według przepływu towarów. Po pewnym czasie warto przeanalizować także, jakie produkty sprzedają się najczęściej i je ustawić najbliżej np. stanowiska do pakowania. Natomiast produkty, które najrzadziej się sprzedają, mogą być ustawione w głębi magazynu. To znacząco usprawnia cały proces przepływu towaru.

Warto co jakiś czas analizować posiadane zasoby magazynowe, czy obrana metoda się sprawdza oraz planować reorganizację. Niezależnie czy dopiero planujesz organizację magazynu, czy chcesz stworzyć na nim więcej miejsca, zadbaj o odpowiedni plan, korzystając z wyżej wymienionych punktów oraz planera 3D Smartload! Już niedługo dostępne nowe przestrzenie, z gotowymi magazynami. Wejdź i sprawdź, przez 14 dni za darmo i bez zobowiązań!