Idź do głównej treści

Zarządzanie działem utrzymania ruchu

Zarządzanie działem utrzymania ruchu

Głównym celem działu utrzymania ruchu jest zapewnienie ciągłości produkcji, poprawa efektywności maszyn oraz minimalizacja awarii i przestojów. Takie działania są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Skuteczne zarządzanie parkiem maszynowym wymaga elastyczności i dostosowywania strategii do zmieniających się warunków i potrzeb zakładu produkcyjnego.

Do zadań tego działu należą cykliczne czynności konserwacyjne maszyn, mające na celu wydłużenie żywotności urządzenia. W przypadku awarii technicy zajmują się diagnozą i dokonaniem naprawy, aby jak najszybciej maszyna wróciła na produkcję. Ponadto dział utrzymania ruchu zarządza zapasami, częściami zamiennymi do maszyn, aby w razie potrzeby móc natychmiast zareagować. Każdy przestój maszyny generuje koszty, ponieważ zatrzymuje się proces produkcji. Dlatego niezmiernie ważne jest utrzymanie urządzeń w jak najlepszym stanie technicznym oraz dbałość o magazyn części, tak aby w razie potrzeby, były pod ręką. Dodatkowo dzięki odpowiedniemu zarządzaniu magazynem części (Just In Time) można znacznie zaoszczędzić również na powierzchni magazynowej. Składowanie nieużywanych często komponentów generuje koszty, których można uniknąć. W tym celu ustala się, jakie części będą najczęściej potrzebne, a które najmniej. Na tym polega doskonalenie procesów produkcyjnych poprzez poprawę wydajności i minimalizację kosztów utrzymania.

Strategie zarządzania działem utrzymania ruchu

Aby to osiągnąć wyżej wymienione cele, firmy produkcyjne stosują różne strategie zarządzania działem utrzymania ruchu oraz magazynem części. Oto kilka z nich:
Strategia eksploatacji maszyny do momentu wystąpienia awarii ang. Run to Failure (RTF) jest to przemyślane i umyślne działanie polegające na działaniu maszyny aż do momentu wystąpienia awarii. Dopóki dana maszyna działa, nie wymaga ona dodatkowych działań. Taka strategia jest jednak stosowana w przypadku mniej znaczących urządzeń w parku maszynowym. Koncepcja ta sprawdzi się również, gdy przeglądy i konserwacje części maszyny nie wpływają na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Przykładem takich urządzeń mogą być lampy i ekrany, które w łatwy, szybki i tani sposób można zastąpić lub naprawić. Niektóre maszyny z kolei mogą być bardzo drogie w konserwacji i uniemożliwia to regularne przeglądy w niektórych przedsiębiorstwach. Procedura w przypadku wystąpienia awarii jest już wcześniej przemyślana i dokładnie zaplanowana m.in. kto jest odpowiedzialny za naprawę urządzenia oraz jakie części będą potrzebne.
Utrzymanie ruchu na podstawie stanu technicznego urządzenia ang. Condition Based Maintenance (CBM). Strategia polega na monitorowaniu stanu technicznego urządzeń i na tej podstawie podejmowana jest decyzja o ewentualnym przeglądzie lub innym działaniu zapobiegawczym. W wyniku regularnych kontroli zmniejsza się ryzyko wystąpienia awarii i wydłuża się pomiędzy remontami maszyny. Podczas diagnostyki urządzeń analizuje się kilka czynników, np. analizuje olej w danej maszynie.
Prewencyjne Utrzymanie Ruchu ang. Preventive Maintenance (PM) polegające na realizowaniu działań mających zapobiegać występowaniu awarii. Strategia składa się z regularnych przeglądów maszyny oraz działań prewencyjnych. Innymi słowy, planowane są działania, które mają zapobiec awarii urządzenia a w konsekwencji uniknąć przestojów. Do takich zabiegów zalicza się m.in. okresowe przeglądy maszyny, planowanie konserwacji i remonty, wymiana części. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie parkiem maszynowym, ponieważ należy analizować i zapisywać duże ilości danych. Wszystko po to, aby zwiększyć wydajność procesów produkcyjnych, zmniejszyć ilość awarii i przestojów maszyny, obniżyć koszty utrzymania ruchu przy jak najmniejszym nakładzie pracy.

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie i utrzymanie ruchu w parku maszynowym

Korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie i utrzymanie ruchu w parku maszynowym jest często niezbędne do utrzymania płynności na produkcji. W zależności od rodzaju systemu i zapotrzebowania firmy może on składać się z wielu funkcji. Zaznaczaj oprogramowanie do utrzymania ruchu, umożliwia planowanie przeglądów i konserwacji maszyn, monitorowanie stanu technicznego, zarządzanie magazynem części oraz części zamiennych, raportowanie awarii, przypisanie techników do konkretnych działów oraz analizowanie zebranych danych. Takie działania pozwalają na prowadzenia bardzo dokładnej dokumentacji, planowaniu zakupów oraz zapotrzebowania na produkcji, oraz dyscyplinuje zespół techników. W razie wewnętrznego lub zewnętrznego audytu można w szybki i prosty sposób wydrukować potrzebny raport. Oprogramowania w znaczący sposób skracają czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii do jej naprawy, co wpływa na efektywność przedsiębiorstwa, zmniejszając przestoje i zwiększając zysk firmy. System informatyczny wpływa również pozytywnie na bezpieczeństwo w parku maszynowym, pozwala na większą kontrolę nad urządzeniami. SmartMaint to specjalistyczne oprogramowanie wspierające pracę zespołu utrzymania ruchu oraz innych działów przedsiębiorstwa produkcyjnego. Umożliwia pracownikom produkcji (operatorom i kierownikom) zgłaszanie usterek i awarii linii produkcyjnej do działu utrzymania ruchu. Dzięki programowi SmartMaint zespół utrzymania ruchu otrzymuje natychmiastowe powiadomienia na telefony i przystępuje do pracy nad usunięciem awarii. Narzędzie to pozwala kierować zalecenia do konkretnych techników i znacznie skraca czas reakcji na zgłoszone problemy.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o aplikacji SmartMaint i skorzystać z 14-dniowego darmowego okresu próbnego! Napisz do nas: bok@smartmaint.pl