Idź do głównej treści

Zarządzanie zgodne z Lean Management

Zarządzanie zgodne z Lean Management

Lean Management to zarządzanie przedsiębiorstwem w taki sposób, aby maksymalizować zyski i minimalizować ewentualne straty. Skuteczne wdrożenie metody wymaga zaangażowania całego zespołu, odpowiedniej organizacji pracy oraz systematyczności. 

Strategia Lean Management w firmie produkcyjnej może wpłynąć pozytywnie na efektywność, skrócenie czasu i redukcję kosztów produkcji, a także poprawić jakość produktów. Przykładem przedsiębiorstwa wykorzystującego od lat tę filozofię jest japońska firma Toyota. Uniwersalny charakter strategii sprawia, że sprawdzi się w różnorodnych przedsiębiorstwach, niezależnie od branży. 

Na czym polega Lean Management? 

Główne założenia tej koncepcji obejmują m.in. nieustanne i stopniowe doskonalenie procesów (Kaizen), eliminowanie strat i nadwyżek (Just In Time), dbanie o wartość produktu dla Klienta, zaangażowanie pracowników, równowaga produkcji oraz jej płynny przepływ. Rozszerzając powyższe pojęcia, metoda ta skupia się na zidentyfikowaniu wartości klienta, aby na ich podstawie skoncentrować działania na odpowiednich procesach w firmie. Lean Management to również monitorowanie i utrzymanie ruchu w parku maszynowym, aby uniknąć zbędnych przestojów. Strategia kładzie nacisk na produkcje tylko niezbędnej ilości towaru, na który jest zapotrzebowanie, bez zbędnych nadwyżek. Sposób “Just In time” dotyczy także magazynu części zamiennych do maszyn produkcyjnych. Na podstawie analiz, dokonuje się zakupu odpowiedniej ilości elementów, minimalizując koszty magazynowania. Z kolei nieustanne doskonalenie procesów wg. Kaizen dąży do sytuacji, w której maksymalizuje się efektywność i jakość produkcji. Jednocześniej dbając o przyjazne środowisko pracy, które wpływa pozytywnie na wydajność całego zespołu. Warto również skupić się filozofii Kaizen ze względu jej założenia m.in. krótki czas planowania, niewielkie inwestycje, współpraca, ale przede wszystkim małe kroki w realizacji celu. 

Jakie korzyści daje Lean Management i je osiągnąć? 

Zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z Lean Management daje wiele wymiernych korzyści. Jeśli dzięki skrupulatności i wytrwałości uda się wprowadzić tę metodę po pewnym czasie można zaobserwować wzrost wydajności produkcji, ograniczenie start, lepsze wykorzystywanie zasobów firmy. Ponadto zyskuje się kontrolę nad zapasami, zwiększa konkurencyjność w danej branży, dzięki ciągłemu podnoszeniu jakości oferowanych produktów (lub usług). Jednocześnie osiąga się elastyczność, która pozwala dopasować się do nieustannie zmieniającego się rynku. Dodatkowo poprawa relacji w zespole, dzięki sprawnej komunikacji i zespołowemu podejściu. W konsekwencji wszystkie czynniki przekładają się na wzrost zadowolenia klientów. Podsumowując, warto pochylić się nad poniższymi kwestiami, aby skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem w duchu strategii Lean Management: 

1. Określić wartości, którymi kieruje się klient podczas zakupu. Następnie skupić się na wybranych procesach produkcji, które je wspierają. 
2. Wypisać priorytety firmy, strategie ich wdrażania oraz rozwiązania ewentualnych problemów. Przykładem może być chęć ograniczenia marnotrawstwa zasobów, gdzie rozwiązaniem będzie strategia “Just in Time”. 
3. Zadbać o utrzymanie ruchu w parku maszynowym, aby zachować płynność produkcji, ograniczać przestoje maszyn. 
4. Nieustanny rozwój firmy i dążenie do perfekcji wg. filozofii Kaizen. 

Nowoczesne technologie wspomagają wiele procesów wewnątrz firmy. Jednym z takich rozwiązań jest oprogramowanie SmartMaint do zarządzania i utrzymania ruchu w parku maszynowym. Oferujemy bezpłatną prezentację aplikacji oraz 14-dniowy okres próbny!

Przeczytaj także: Transport i logistyka w zakładzie produkcyjnym