Idź do głównej treści

Na czym polega łańcuch dostaw?

Na czym polega łańcuch dostaw?

Łańcuch dostaw to złożony proces, na który składa się wiele etapów i czynności. W odróżnieniu od logistyki, zajmującej się magazynowaniem i transportem towaru, składa się również m.in. z planowania i projektowania produktu, kontroli jakości towaru oraz jego promocji. 

Etapy łańcucha dostaw

Złożoność procesu powoduje wiele pomniejszych kroków, które trzeba wykonać. Są to m.in.: 

 • Planowanie popytu na dany produkt, zaprojektowanie go oraz reklamę
 • Organizacja materiałów potrzebnych do dalszej produkcji towaru,
 • Obróbka półproduktów, a następnie tworzenie poszczególnych części danego produktu,
 • Złożenie przygotowanych wcześniej części w całość,
 • Kontrola jakości produktu, 
 • Zarządzanie procesem magazynowania wytworzonych towarów, 
 • Sprzedaż i promocja gotowego towaru,
 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów,
 • Transport i dostawa produktów do klientów oraz ewentualne zwroty i reklamacje. 

Rodzaje łańcuchów dostaw

Wyróżnia się wiele modeli łańcuchów dostaw, w zależności od m.in. charakteru danego przedsiębiorstwa. Mogą być wewnętrzne (obejmujące procesy zachodzące tylko wewnątrz firmy), proste (obejmuje przedsiębiorstwo, dostawcę i odbiorcę) rozszerzone (rozbudowany od dodatkowych odbiorców), kompleksowy (oprócz wymienionych powyżej procesów dodatkowo świadczy dodatkowe usługi np. informatyczne). Natomiast w zależności od realizowanych celów istnieją także inne modele łańcuchów dostaw: 

 • Tradycyjny - skupia się na optymalizacji kosztów, jak i całego procesu. Celem firmy jest wyprodukowanie i sprzedanie jak największej ilości towaru, jak najmniejszym kosztem produkcji, w jak najszybszym czasie. 
 • Wartości - oprócz dochodów skupia się także na korzyściach dla klienta. Proces wartościowania odbywa się już na etapie pozyskiwania półproduktów oraz produkcji. 
 • Zielony łańcuch dostaw - oprócz wcześniej wymienionych procesów obejmuje także utylizację odpadów powstałych podczas produkcji oraz recyklingiem zużytych produktów. Podczas całego procesu przedsiębiorstwo skupia się na ekologicznych rozwiązaniach.
 • Zintegrowany łańcuch dostaw - firma zakłada, że wszystkie etapy są zintegrowane i dążą do wspólnego celu, jakim jest wartość dodana dla klienta oraz zysk dla przedsiębiorstwa. 

Zarządzanie łańcuchem dostaw 

Zarządzanie łańcuchem dostaw w skrócie to SCM (ang. Supply Chain Management). Oznacza realizację poszczególnych etapów łańcucha dostaw oraz ich śledzenie i optymalizację. Zarządzanie łańcuchem dostaw wiąże się również z obrotem towarów, danych oraz finansów na każdym z wcześniej wymienionych etapów. Sprawna organizacja obejmuje m.in. monitorowanie stanów magazynowych oraz ich planowanie w taki sposób, aby uniknąć nadwyżek towaru. Ponadto w zarządzaniu łańcuchem dostaw konieczne jest śledzenie przepływu produktów wewnątrz firmy np. za pomocą kodów kreskowych. Dzięki temu w szybki i prosty sposób można sprawdzić lokalizację danego produktu oraz zweryfikować jego poprawność podczas kompletowania zamówienia. Warto również zadbać o trwałe relacje między dostawcami. Pomóc w tym może ujednolicenie procesów logistycznych i wypracowanie stałej i wspólnej strategii zarządzania. W optymalizacji transportu przydatne jest wcześniejsze planowanie odpowiednie trasy oraz ułożenia towaru w wybranej przestrzeni ładunkowej. Obecnie wszelkie wymienione procesy umożliwiają odpowiednie oprogramowania i nowoczesne technologie. Pomóc w optymalizacji miejsca na naczepie podczas transportu może aplikacja Smartload. Oprogramowanie umożliwia stworzenie wizualizacji i sprawdzenie, jak przetransportować, jak największą ilość towaru w bezpieczny sposób. 

Zobacz także: Logistyka e-commerce