Idź do głównej treści

Dobre praktyki produkcyjne (GMP) i dystrybucyjne (GDP)

Dobre praktyki produkcyjne (GMP) i dystrybucyjne (GDP)

Dobra praktyka produkcyjna (GMP - Good Manufacturing Practice) oraz dobra praktyka dystrybucji (GDP - Good Distribution Practice) to normy i standardy, które zostały wprowadzone w celu zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów farmaceutycznych oraz innych produktów podlegających restrykcyjnym regulacjom jak żywność. 

Głównym celem dobrych praktyk jest zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia produktu podczas produkcji oraz uszkodzeń podczas przechowywania i transportu. Utrzymanie jakości towaru tym przypadku jest szczególnie ważne. Ewentualne odchylenia od normy w produkcji i transporcie leków mogą wpływać na ich skuteczność, a zepsuta żywność może powodować zatrucia. W konsekwencji nieprzestrzeganie dobrych praktyk może mieć wpływ na zdrowie, a nawet życie konsumenta. Jednak zasady dobrych praktyk, są na tyle uniwersalne, że warto z nich korzystać niezależnie od branży.

Na czym polega dobra praktyka produkcyjna?

GMP składa się z wielu elementów, które na poszczególnych etapach produkcji powinny być realizowane. Przede wszystkim odpowiednie szkolenie personelu w zakresie standardów oraz procedur specyficznych dla danego procesu produkcyjnego. Szkolenia powinny obejmować obszary tj. higiena, kontrola jakości i bezpieczeństwo. W przypadku bardziej specjalistycznych stanowisk priorytetem powinno być przygotowanie odpowiednich dodatkowych kursów. Przykładem jest dbałość o higienę, noszenie ubrań ochronnych czy odpowiednio opracowanej procedury mycia rąk przez pracowników przed rozpoczęciem pracy na stanowisku. Kolejno kontrola jakości obejmująca surowce, półprodukty oraz gotowe produkty. Dostawcy powinni być sprawdzeni i zaufani oraz posiadający wymagane certyfikaty. Ponadto, surowiec przed wprowadzeniem na produkcję, powinien przejść szczegółową kontrolę jakości. Może ona obejmować wizualną ocenę oraz testy laboratoryjne, aby zatwierdzić jakość surowca. Przechowywanie półproduktów również wymaga odpowiednich warunków tj. temperatura, wilgotność czy ochrona przed uszkodzeniami, jest to niezwykle ważne, aby zapobiegać degradacji surowców. Natomiast prowadzenie dokumentacji jest wymagane, aby w razie zewnętrznej lub wewnętrznej kontroli, móc rozwiązać ewentualne zawiłości. Przykładem może być sytuacja, w której trafia się wadliwa partia produktu i należy sprawdzić przyczynę tego stanu. Na jakość składa się również, konserwacja i kalibracja maszyn produkcyjnych. Regularna konserwacja i kalibracja urządzeń produkcyjnych, a także zarządzanie zgodne z normami technicznymi jest wymagana w każdym zakładzie. Kontrola urządzeń jest niezwykle ważna, aby zapobiegać ewentualnym przestojom, wypadkom czy wadliwym partiom towarów. W trosce o środowisko dobrą praktyką jest także zarządzanie zanieczyszczeniami w bezpieczny sposób. Chodzi przede wszystkim o zachowanie czystości, odpowiednią segregację odpadów oraz ich właściwe przechowywanie i utylizacja. Na koniec, warto pamiętać o regularnych audytach wewnętrznych w celu oceny zgodności z GMP i identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Na czym polega dobra praktyka dystrybucji? 

GDP to działania ukierunkowane na zwiększenie efektywności dystrybucji towarów. Właściwym początkowym etapem jest odpowiednie planowanie i zarządzanie zapasami. Przedsiębiorstwa zbierają dane, aby na ich podstawie móc prognozować popyt na poszczególne towary w danym okresie. Bowiem nadmierne zapasy generują dodatkowe koszty związane z magazynowaniem. Z kolei zbyt mała ilość towaru może skutkować opóźnieniami w dostawie. Kolejną wartościową praktyką jest dbałość o relacje z partnerami dystrybucyjnymi poprzez budowanie trwałych i korzystnych relacji. Kluczowe jest zapewnienie klarownej komunikacji, uczciwych warunków współpracy oraz regularnego monitorowania i oceny wyników partnerów dystrybucyjnych. Odpowiednie współprace przyczyniają się do skutecznej sprzedaży i budowania pozytywnego wizerunku marki. Ważnym aspektem strategii biznesowej jest wybór kanałów dystrybucji, który zależy od charakterystyki produktu, zasięgu rynkowego, kosztów, konkurencji, relacji z klientami oraz innowacji technologicznych. Konieczne jest zrównoważenie tych czynników i dostosowanie strategii dystrybucji do zmieniających się warunków rynkowych. Fundamentalne jest także zapewnienie jakości w procesie dystrybucji, które zapobiega uszkodzeniom i utracie wartości produktów w trakcie transportu i magazynowania. Obejmuje to odpowiednie zapakowanie, oznakowanie i zabezpieczenie towarów, stosowanie odpowiednich procedur obsługi w magazynach oraz korzystanie z renomowanych firm transportowych. Kluczowe jest także monitorowanie jakości produktów na każdym etapie dystrybucji i szybka reakcja w przypadku wykrycia problemów. Dzięki temu można zapewnić, że produkt dociera do klienta w doskonałej kondycji, co przyczynia się do zadowolenia klientów i wzmacnia reputację firmy. Jednym z najważniejszych aspektów dobrej praktyki dystrybucji jest optymalizacja logistyki. Polega na doskonaleniu procesów związanych z transportem, magazynowaniem i zarządzaniem zapasami w celu zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów. Obejmuje to planowanie optymalnych tras transportowych, wykorzystanie technologii do śledzenia i zarządzania przesyłkami, minimalizację czasu przestoju w magazynach, a także ciągłe monitorowanie i doskonalenie wszystkich procesów logistycznych. Dzięki optymalizacji logistyki można skrócić czasy dostaw, zmniejszyć koszty operacyjne i zwiększyć satysfakcję klientów poprzez szybsze i niezawodne dostawy.

Przestrzeganie powyższych praktyk wymaga systematycznego podejścia, zaangażowania zespołu oraz nieustannego monitorowania efektów pracy. Dobre praktyki przyczynia się nie tylko do skutecznej sprzedaży produktów, ale także budowania pozytywnego wizerunku marki i lojalności klientów. Pomocne mogą okazać się nowoczesne narzędzia. W przypadku dobrych praktyk produkcyjnych niezastąpione są systemy CMMS jak SmartMaint, który ułatwia zarządzanie i utrzymanie ruchu w parku maszynowym. Natomiast w przypadku dobrych praktyk dystrybucyjnych aplikacja SmartLoad pomoże w planowaniu załadunku towaru. Oba programy posiadają 14 dniowy okres próbny dla nowych użytkowników!

 

Poprzedni artykuł: Zarządzanie zgodne z Lean Management