Idź do głównej treści

Jak uniknąć opóźnienia w dostawie towaru?

Jak uniknąć opóźnienia w dostawie towaru?

Odpowiednio zorganizowana logistyka firmy to podstawa współczesnego przedsiębiorstwa. Terminowe dostawy zwiększają zadowolenie klientów oraz minimalizują ryzyko dodatkowych kosztów. Mimo to opóźnienia nadal są częstym zjawiskiem w transporcie. Warto zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami tego powszechnego problemu. 

Przyczyny opóźnień w transporcie drogowym

Powodów wydłużenia czasu dostawy może być bardzo wiele, ze względu na nieprzewidywalność branży transportowej. Istnieją czynniki losowe tj. niekorzystne warunki pogodowe, wypadki na drodze, awarie pojazdów na trasie. Niestety takie przypadki bardzo trudno jest przewidzieć oraz im zapobiec. Podczas planowania transportu możemy jedynie założyć dodatkowy czas, dzięki któremu kierowca swobodnie będzie mógł prowadzić pojazd, nawet jeśli zdarzy się np. niespodziewany zator drogowy. Najczęstszą przyczyną opóźnień w transporcie jest tzw. czynnik ludzki, który może spowolnić transport na każdym etapie łańcucha dostaw. Przykładem może być sytuacja, w której pracownicy magazynu, gdzie ma odbyć się załadunek lub rozładunek naczepy, nie są w ogóle przygotowani do pracy. Powodem może być nieodpowiednia komunikacja na linii spedytor, kierowca, magazyn. W niektórych mniejszych firmach brakuje pracowników, aby szybko i sprawnie dokonać załadunku lub rozładunku pojazdu. Za tym czynnikiem idzie również kolejny problem, jakim jest zbyt krótkie godziny otwarcia magazynu. Zdarzają się sytuacje, w których kierowca przybędzie kilka minut po czasie i musi czekać na rozładunek lub załadunek do następnego dnia, co generuje ogromne opóźnienia. Czynnikiem ludzkim może być także błąd spedytora lub kierowcy, który nieprawidłowo lub nieprecyzyjnie poda adres, lub godziny załadunku/rozładunku. Czasami zawodzi również technologia i przyczyną opóźnienia w dostawie może być awaria systemu informatycznego. 

Jak minimalizować opóźnienia w dostawie?

Sposobów na zmniejszenie lub ograniczanie opóźnień może być wiele w zależności od ich przyczyny. Jeśli chcemy uniknąć niespodziewanych sytuacji tj. awaria pojazdu na trasie, powinniśmy zadbać o częste i szczegółowe przeglądy techniczne. Podczas transportu, warto również zaplanować alternatywne trasy, w przypadku niespodziewanego zatoru drogowego. Spedytor podczas planowania przejazdu powinien brać pod uwagę ewentualne święta w danym kraju i związane z nimi utrudnienia na drodze. Ważnym aspektem jest również dbałość o komunikację na każdym z etapów dostawy, pomiędzy poszczególnymi podmiotami. W tym pomoże również dbałość o przejrzysty przepływ informacji i odpowiednie systemy oraz oprogramowania informatyczne. Ponadto na magazynie warto zatrudnić odpowiednią ilość pracowników, tak aby być przygotowanym na wszelkie nieoczekiwane sytuacje oraz wydłużyć tym samym czas pracy siedziby firmy. Popularną techniką pozwalającą na niwelowanie opóźnień dostawy towaru jest awizacja. Polega ona na zawiadomieniu spedytora o konkretnej godzinie załadunku lub rozładunku towaru. Dzięki temu można odpowiednio wcześniej przygotować miejsce do załadunku/rozładunku np. w przypadku załadunku górą, zamówić dźwig, który będzie gotowy do pracy od razu po przyjeździe kierowcy. Natomiast w przypadku towarów, które nie wymagają odpowiedniego przechowywania lub daty ważności, można odpowiednio wcześnie załadować naczepę, a gdy kierowca przyjedzie, zabiera ją bez konieczności ingerencji magazynu. Jednak zależy to od dostępności naczep oraz pojazdów, które umożliwiają takie rozwiązanie. Konieczne więc połączenie nowoczesnych technologii z odpowiednią organizacją pracowników oraz komunikacją pomiędzy poszczególnymi podmiotami, aby zminimalizować ryzyko opóźnień w dostawie. Przykładem może być odpowiednie planowanie załadunku wcześniej z pomocą aplikacji Smartload

Konsekwencje opóźnień w dostawie

Odpowiedzialność za niedostarczenie towaru na czas, najczęściej ponosi przewoźnik. Ponadto, nie może on odwołać się do ewentualnych awarii pojazdu, jako przyczyny powstałego opóźnienia. Powodem niezależnym od przewoźnika może być wada towaru, czy zdarzenia, którym nie mógł zapobiec, dlatego wszystkie sytuacje rozpatruje się indywidualnie. Zgodnie z konwencją CMR oraz zapisami w umowie zleceniodawca może nałożyć na podmiot karę finansową. Zazwyczaj w takich przypadkach strony dochodzą jednak polubownie do porozumienia. Konsekwencji opóźnień może być więcej m.in. niezadowolenie klienta, zmniejszenie wiarygodności i zaufania do firmy. Dlatego bardzo ważnym jest odpowiednie planowanie transportu oraz szybkie reagowanie na ewentualne trudności napotkane na trasie. 

Przeczytaj także: Urządzenia umożliwiające załadunek i rozładunek towaru.