Idź do głównej treści

Słownik TSL - zwroty używane w branży

Słownik TSL - zwroty używane w branży

Specjaliści pracujący w branży TSL do codziennej komunikacji używają fachowych pojęć i skrótów. Jeśli chcemy uniknąć nieporozumień podczas pracy, warto zapoznać się z najczęściej używanymi zwrotami.

ADR (dangerous goods regulations) - oznaczenie towarów niebezpiecznych, które stanowią zagrożenie dla środowiska np. benzyna, farby czy akumulatory. Transport takich towarów musi odbywać się w specjalnych warunkach oraz kierowca musi mieć odpowiednie uprawnienia. Istnieje kilka klasyfikacji ładunków niebezpiecznych, każda z nich ma oddzielne regulacje dotyczące zabezpieczenia poszczególnych towarów.

Awizacja - w języku spedycji najczęściej oznacza powiadomienie spedytora o zarezerwowaniu załadunku lub rozładunku w konkretnym przedziale czasowym.

CMR - międzynarodowy list przewozowy, który sporządza nadawca (klient) w trzech egzemplarzach, jeden z nich zostaje u nadawcy, drugi dostarcza przewoźnikowi, a trzeci wraz z towarem trafia do odbiorcy. List przewozowy zawiera m.in.: miejsce i datę wystawienia, dane odbiorcy oraz przewoźnika, dokładny opis towaru, koszty związane z przewozem ładunku i ewentualne informacje dodatkowe.

Całopojazdowe (FTL - full truck load) ładunek całopojazdowy, to taki który zajmuje całą powierzchnię danego pojazdu. Zazwyczaj jest to droższe rozwiązanie niż doładunek, ale często jedyne możliwe, jeśli towar zajmuje dużo miejsca lub jest niepiętrowalny. Jednak gwarantuje bezpieczeństwo podczas przewozu towaru oraz sprawną dostawę do odbiorcy ze względu na przejazd jedynie do miejsca docelowego, bez konieczności zatrzymywania się na doładunki.

Dekonsolidacja - to podział większej partii ładunków na mniejsze części, które są dostarczane do poszczególnych klientów. Proces dekonsolidacji pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z przewozem niewielkiej ilości towarów, ze względu na brak konieczności wynajmowania np. całego kontenera lub pojazdu. W takim przypadku ładunek jest transportowany wraz z innymi towarami na jednej przestrzeni ładunkowej, które również nie zajmują jej całej powierzchni. Następnie towary trafiają w jedno miejsce np. magazyn, gdzie następuje dekonsolidacja ładunku. Po rozdzieleniu towarów trafiają one do poszczególnych odbiorców.

Doładunek ( LTL - less than truckload ) - określenie towaru, który nie zajmuje całej przestrzeni pojazdu, a jedynie jego część. Jest najczęściej zabierany po drodzę również do innych miejsc docelowych. Z reguły korzystne cenowo rozwiązanie ze względu na brak konieczności wynajmowania całej przestrzeni naczepy oraz niejeżdżenie na pusto” (czyli z pustą przyczepą).

Drobnica - towary niewielkich rozmiarów, które są policzalne. Podczas transportu towaru na niewielkie odległości np. na terenie Unii Europejskiej są zazwyczaj układane na paletach i przewożone za pomocą transportu drogowego. W przypadku większych odległości (między kontynentami) towary drobnicowe umieszczane są w kontenerach morskich i transportowane drogą morską.

Ponadgabaryt - towar, który wielkością przekracza standardowe ładunki. Na transport tego typu ładunków jest potrzebne zezwolenie. Ponadto wymagana jest specjalistyczna organizacja trasy oraz zabezpieczenia ładunku i dróg. Obowiązuje 7 kategorii, według których ustalone są normy i nakazy przewozu transportu ponadgabarytów.

Winda - zwrot określający część wyposażenia na tyle pojazdu, dzięki któremu możliwy jest załadunek niektórych towarów (np. bardzo ciężkich). Obsługa tego urządzenia jest możliwa bezpośrednio przy windzie lub z kabiny kierowcy.

Załadunek (bokiem, tyłem, górą) - ładunki zazwyczaj muszą być transportowane w określony sposób, zależnie od rodzaju. Towary przewożone w chłodniach, mają możliwość załadunku jedynie tyłem. Materiały sypkie są ładowane najczęściej z góry. Warto sposób załadunku ustalić przed transportem, ponieważ na miejscu odbioru może się okazać, że załadunek jest niemożliwy ze względu na źle dobrany pojazd.

Oczywiście to nie jedyne pojęcia, którymi posługuje się branża TSL. Warto jest więc być na bieżąco i śledzić kolejne artykuły, aby dowiedzieć się więcej o świecie transportu, spedycji oraz logistyki. Zapraszamy na nasz Instagram oraz Facebook po więcej aktualnych informacji.